Triệt lông vĩnh viễnTRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN1. Triệt lông vùng nách                   500.000đ / 45 phút
                                                       (3.000.000 / 10 lần)
2. Triệt mày - mép                          500.000đ / 45 phút
                                                                         (3.000.000 / 10 lần)

3. Triệt lông tay               1.100.000 - 1.600.000 / 60 phút
                                        (6.000.000 - 9.500.000 / 10 lần)4. Triệt lông chân            1.200.000 - 1.700.000 / 60 phút
                                        (7.000.000 - 10.000.000 / 10 lần)5. Triệt bikini                    700.000 - 1.000.000 / 60 phút
                                        (4.200.000 - 6.000.000 / 10 lần)


Các tin khác