Chăm sóc tóc, móng


DỊCH VỤ TÓC MÓNG

1. Gội đầu                                                            90.000đ - 120.000đ / 40 phút2. Massage đắp khoai tây, sữa tươi, lô hội, bơ                     90.000đ / 30 phút3. Trang điểm tiệc                                            350.000đ - 500.000đ / 60 phút4. Hấp dầu L’oreal – Fama                                               150.000đ / 40 phút5. Cắt da tay chân                                            100.000đ - 130.000đ /40 phút6. Cắt sơn tay chân                                                           100.000đ / 40 phút7. Cắt vẽ, tay chân                                                           130.000đ / 60 phút8. Tẩy muối bào gót chân                                                140.000đ / 40 phút9. Chải sấy, kẹp                                                                60.000đ / 30 phút

Các tin khác